Lätta på regelverket för hur djur får vistas utomhus

Motion 2018/19:1823 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regelverket för hur djur får vistas utomhus kan lättas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Torkan och bristen på hö och foder sommaren 2018 medförde stora problem för många djurägare. Enligt en enkät från LRF hösten 2018 hade mer än hälften av spannmåls­skörden torkat bort för mer än varannan bonde. Var tredje djurhållare övervägde att minska antalet djur på grund av foderbrist och för att det saknas halm för djuren att ligga på. Djuruppfödarna såg som en sista utväg att vädja till länsstyrelserna att tillåta att betesdjuren kunde gå ute lite längre än regelverket säger. Djuren mår enligt bönderna bara bra av att vara ute och man kan då utnyttja det gräs som fortfarande växer och även spara halm som behövs som strö i boxarna under vintern.

Enligt dagens regelverk krävs normalt dispens eller att djurägaren ingår i ett kontrollprogram för utegångsdjur för att undantas från regeln att betesdjur måste tas in när betestillväxt inte sker. Men detta kostar stora pengar och de flesta djurägare deltar normalt inte i sådana program.

Djurägarnas vädjan om undantag från regelverket visar att reglerna bör ses över. Varje djurägare borde själv få avgöra när och hur deras djur ska få vistas utomhus. Djurskyddslagen är tydlig med att djuren ska må bra, och så länge detta efterlevs borde varje djurägare fritt få avgöra hur mycket djuren ska få vistas utomhus. Ändrat regel­verk skulle samtidigt frigöra resurser hos länsstyrelserna som skulle kunna användas till viktigare saker än att hantera dispensärenden rörande om djur ska få vistas utomhus eller inte.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)