Förbud mot eller märkning av retuscherade reklambilder

Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S)

av Gunilla Carlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot retuscherade reklambilder eller att införa märkning av retuscherade reklambilder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Överallt möts vi av trådsmala modeller – i magasin och på reklampelare. Bilderna är retuscherade för att göra kroppen smalare. Det bidrar till kroppshets bland unga och skeva ideal. Den ouppnåeliga och osunda kroppen blir det eftersträvansvärda.
I Frankrike har man beslutat att retuscherade bilder, där syftet är att få modellen att se smalare ut, måste förses med en varningstext. Den som bryter mot förbudet riskerar böter.

I Oslo har man nyligen infört ett förbud mot retuscherade bilder på modeller på kommunala reklamplatser. Bakgrunden är att motverka kroppshets. Utifrån den här bakgrunden vore det positivt att se över möjligheten att införa ett förbud i Sverige mot retuscherade reklambilder eller en tydlig märkning av bilderna, där retuscheringen har varit i syfte att få modellerna att se smalare ut.

Gunilla Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)