Översyn av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska modellen bygger på att alla som kan arbeta också gör det. Dagens arbetsmarknad ställer stora krav på omställning. Då behöver vi ha en välfungerande arbetslöshetsförsäkring för att de som arbetar ska våga byta jobb. Vid arbetslöshet ska det finnas ekonomisk trygghet och stöd för att kunna välja en ny inriktning i arbetslivet. Karensdagarna minskade från sju till sex den 2juli efter beslut av en enhällig riksdag. Det gjordes med avsikten att förbättra den enskildas ekonomiska trygghet, utan att incitamenten för omställning till nytt arbete skulle försvagas.

Nu behöver vi ta ytterligare steg för att minska antalet karensdagar i Arbetslöshets­försäkringen. Så att arbetstagare vågar byta jobb, samtidigt som ingen ska kastas ut i ekonomisk otrygghet om den blir arbetslös. Därför anser vi att riksdagen bör ta ytterligare steg för att minska antalet karensdagar i Arbetslöshetsförsäkringen.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)