Äldres valfrihet

Motion 2018/19:1739 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad kan stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våra äldre har byggt upp vårt land och bidragit enormt till vårt samhälle. Därför är det viktigt att ge de äldre rätten att själva få besluta om sin vardag. Många kommuner och landsting har jobbat med frågan om att stärka de äldres rätt att välja boende, vårdform och mat med mera, men det är långt ifrån tillräckligt.

Många äldre får idag den mat som för dagen serveras, utan möjlighet att välja något annat. Att man ska få välja den mat som man själv vill ha bör vara en självklarhet i Sverige. Den ska såklart även både se aptitlig ut och vara aptitlig. Dessvärre är det också många äldre i landet som vill få en plats på ett boende, oavsett om det är på grund av sjukdom, otrygghet eller ensamhet, men som nekas detta av sin kommun eller får en plats på ett boende som den enskilde inte vill bo på. Istället tvingas alltför många äldre att bo kvar hemma mot sin vilja eller bo någonstans där de inte trivs. Ingen människa vill leva sin sista tid med att inte kunna få äta det man vill eller inte få bo där man vill.

I andra europeiska länder är man mån om att ta hand om sina äldre på ett mer personligt sätt och där ser man valfriheten som en självklar del av de äldres rätt. Sverige ligger efter i detta avseende. Jag anser att vi måste göra en inventering och en omvärlds­bevakning av hur andra länder har löst äldres rätt till valfrihet gällande boende, vård och mat med mera. När vi har gjort det kan vi lära oss av dessa positiva exempel och införa dessa i Sverige. Våra äldre måste självklart ha rätt att bestämma över sina liv. Därför bör regeringen se över hur vi på bästa möjliga sätt kan stärka våra äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)