Gårdsförsäljning i Sverige

Motion 2018/19:1736 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheterna att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av öl och vin vilket hämmar turismutvecklingen och jobben på landsbygden. Finland och Norge har både systembolag och gårdsförsäljning och därför bör detta även kunna vara möjligt i Sverige.

Att socialutskottet riktade ett tillkännagivande till regeringen om att verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning och som är förenligt med Systembolagets monopol är en positiv utveckling.

En utökning av ombudens möjligheter skulle kunna vara en väg för att öl- och vinproducenterna skulle kunna sälja sina produkter på gården direkt till kunderna. En annan väg är att under några år genomföra ett försök i Sverige med att tillåta gårds­försäljning och därefter göra en utvärdering av hur man går vidare. Oavsett vilken väg man väljer behöver regeringen pröva alla möjligheter för att kunna tillåta gårdsförsälj­ning av öl och vin i Sverige.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)