Stöd till vaccinering mot TBE

Motion 2018/19:1722 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för staten gällande stöd till vaccinering mot TBE i smittade områden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Några områden i Sverige är speciellt drabbade av TBE – fall som är en allvarlig fästingssmitta som kan orsaka exempelvis svårartad hjärnhinneinflammation. Bland annat är stora delar av Stockholms skärgård samt Skaraborg runt Vänern och Vättern drabbat av TBE. Sjukdomen är allvarlig och kan resultera i långvarig sjukskrivning.

Skaraborg skulle kunna bli ett pilotprojekt för ett försöksprojekt med vaccinering.
Vi bör även överväga att låta vaccineringen ingå i det allmänna vaccinerings­programmet. Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är relativt hög och risken finns att människor som lever i dessa områden avstår från att vaccinera sig på grund av ekonomiska skäl. Om TBE-vaccin skulle ingå i den allmänna vaccineringen skulle det förebygga och begränsa skadorna, både fysiska och ekonomiska, av TBE.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)