Förenklad recepthantering för kroniskt sjuka

Motion 2018/19:1720 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hur man ytterligare kan förenkla recepthanteringen för kroniskt sjuka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns många som är kroniskt sjuka. Det kan röra sig om exempelvis diabetes, epilepsi eller kronisk smärta och värk. Alla receptbelagda läkemedel ska idag förskrivas av läkare. Har man en kronisk sjukdom bör själva förskrivandet vara en formalitet. Även om själva förskrivningen är rutinmässig och sker över telefon/mail eller andra etjänster tar den vårdens resurser i anspråk och kan skapa en känsla av vanmakt hos patienter som fått en ny läkare som inte känner patienten. Processen kan då bli onödigt långdragen och krånglig.

Särskilda uttagsnivåer och kontroller av beroendeframkallande läkemedel behöver naturligtvis finnas på plats för att inte öka risken för en svart marknad eller överutnytt­jande och missbruk. Ett förslag inom ramen för detta skulle dock kunna vara att vården upprättar en medicinlista till patienter med kroniska sjukdomar som då inte behöver förnya recept för att kunna få sin medicin. På så vis stärks sjukas självständighet, samtidigt som läkare kan ägna sig åt att följa upp sina patienter istället för att fylla i erecept per telefon.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)