Maxtaxan i äldreomsorgen

Motion 2018/19:1719 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att sänka maxtaxan i äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För många äldre och deras anhöriga kom det som en chock när den rödgröna regeringen under år 2016 aviserade att maxtaxan för hemtjänst och särskilt boende skulle höjas med omkring 200 kronor per månad. Detta var heller inget som något av de rödgröna partierna talade om innan valet för de omkring 300000 äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

En avgiftshöjning på cirka 200 kronor per månad, eller drygt 2400 kronor per år, är en ansenlig summa pengar för en pensionär med låg pension. Trots en skattesänkning på pension går en ensamstående garantipensionär minus i disponibel inkomst på grund av avgiftshöjningen. En genomsnittspensionär likaså, trots en pensionshöjning och en skattesänkning. Den rödgröna regeringens höjning av maxtaxan drabbar således de äldre som byggt upp vårt land och särskilt de äldre som har stora omsorgsbehov och låga inkomster.

Det handlar inte bara om den privatekonomiska aspekten av regeringens politik. Maxtaxehöjningen får nämligen inte stanna i kommunerna för att exempelvis gå till kvalitetshöjande insatser inom just omsorgen. Regeringen har nämligen sänkt statsbidraget till kommunerna med samma summa som avgiftshöjningen motsvarar. Med andra ord, pensionärer med låg inkomst och stort omsorgsbehov tvingas betala en högre omsorgsavgift som hamnar i statskassan och inte i kommunens omsorgskassa. Ytterligare en negativ aspekt är att när hemtjänsten blir dyrare kan äldre med låga inkomster tvingas välja bort delar av den omsorg som de egentligen behöver på grund av att de inte har råd. Detta är en oacceptabel utveckling.

Höjningen av maxtaxan inom äldreomsorgen är inte bra för någon. Den drabbar äldre med låga pensioner och stora behov av omsorg. Det är inte ett värdigt sätt att behandla landets pensionärer. Maxtaxan i omsorgen bör därför sänkas tillbaka till den nivå som gällde innan den rödgröna regeringen tillträdde.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)