Miljökrav vid köp av generika

Motion 2018/19:1662 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om miljöpåverkan vid framställning av generika och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige globalt ska arbeta för att minska miljöpåverkan vid framställning av generika och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under det senaste decenniet har det vid ett flertal tillfällen uppmärksammats att miljöhänsynen vid framställning av kopior på läkemedel, så kallade generika, är sämre än i de fabriker som producerar originalmedicinen. Förra året, med andra ord år 2017, publicerade forskare från Göteborgs universitet en studie[1] som bekräftade detta. Forskarteamet hade fått läkemedelsföretags tillåtelse att följa tillverkningskedjan av läkemedel, alltifrån produktion av olika aktiva substanser till färdigt läkemedel. De fann då att cirka 75 procent av originalläkemedlen framställdes i länder med bra miljölagar och god kontroll av desamma, medan motsvarande andel generika som tillverkades under dessa förhållanden var knappt 30 procent. Detta är mycket oroväckande resultat. Inte minst då det gäller tillverkning av antibiotika inom generikasystemet, där det till och med har upptäckts fall där antibiotika släppts rätt ut i naturen, från produktions­anläggningarna, och därmed riskerar att bidra till resistensutvecklingen.

I samband med offentliga upphandlingar av generika finns möjlighet att ställa miljökrav. Däremot vore det rimligt att ställa krav på miljöhänsyn på de generikaprodukter som köps inom EU. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)


[1] https://care.gu.se/digitalAssets/1661/1661897_bengtsson-palme-et-al-2017-jcp--2-.pdf.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)