Förhindra och straffa hedersrelaterat förtryck

Motion 2018/19:1606 av Elisabeth Svantesson (M)

av Elisabeth Svantesson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra och straffa hedersrelaterat förtryck och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hederskulturen blir alltmer utbredd och kryper långt ner i åldrarna. I vissa områden ser så kallade moralpoliser till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende. Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle.

Sverige har utbredda problem med hedersrelaterat förtryck och våld som före­kommer runtom i landet. År 2009 gjordes en kartläggning av Ungdomsstyrelsen där 70000 ungdomar mellan 1625 år uppgav att föräldrarnas kultur och religion begränsade deras val av partner. Av dessa ungdomar var 8500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja. Idag befaras var tredje elev med utländsk bakgrund leva under hedersförtryck, över 240000 unga. Därutöver finns ett stort mörkertal. Det är inte helt säkerställt hur många barn och ungdomar som för närvarande lever under heders­förtryck.

Det behövs tydliga regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och hedersrelaterat förtryck. Bland annat bör en särskild brottsrubricering för hedersbrott införas och moralpoliser bör kriminaliseras genom att ett särskilt brott; olaga frihetsbegränsning, införs. Hedersmotiv bör införas som en egen försvårande omständighet vid bedömning av straffvärde.

Sverige behöver ta ett helhetsgrepp för att motverka hur hederskulturen begränsar individers fri- och rättigheter. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Elisabeth Svantesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)