Särskild statstjänstemannautbildning för chefer och ledare inom statliga myndigheter

Motion 2018/19:1592 av Markus Selin (S)

av Markus Selin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av en särskild statstjänstemannautbildning för chefer och ledare inom statliga myndigheter och verk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Staten och myndigheter påverkar näringslivet och näringslivet påverkar staten och myndigheter. Idag råder det ingen tvekan om hur ledarskapet kan påverka individuell utveckling såsom organisatoriska resultat. Begrepp som måluppfyllnad, trivsel, sjukfrånvaro etcetera påverkas alla av ledarskapet, på samma sätt som konsekvenserna av ogynnsamt ledarskap skapar negativa effekter härom.

Ledarskap är idag komplext och handlar bland annat om att arbeta strukturerat med utveckling av människor såväl som organisationer, förena känslor och förnuft, visioner, mål, resultatuppfyllnad, personalvård, trivsel, relationer, arbetsmiljöfrågor med mera. Varje ledare, ledarsituation, roll, grupp, organisation, miljö, mål, medel etcetera är visserligen unik men för varje ledare och chef inom staten och myndigheter finns stora möjligheter till att finna likande ramverk, storskalfördelar, synergieffekter, kunskaps­överföring, verktyg, kvalitetssäkring, metoder och utveckling av ledarskapet genom en enhetlig utbildning.

Idag arbetar många hundratusentals svenskar i statliga tjänster och genom att här lyfta, strukturera och söka mer enhetliga och särskilda statstjänstemannautbildningar för chefer och ledare kan ledarskapet lyftas i hela denna sektor. Som följdverkan och de statliga tjänsternas andel av totala arbetskraften, beställarrelationer, leverantörsför­hållanden, myndighetskontakter etcetera så finns här även möjligheter till att förbättra ledarskapet i hela Sverige. Riksdagen bör därför ställa sig bakom det som anförs i motionen och tillkännage för regeringen sin mening att regeringen ska se över ett införande av en särskild statstjänstemannautbildning för chefer och ledare inom statliga myndigheter.

Markus Selin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)