Skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa

Motion 2018/19:1478 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Om man misstänker att ett barn för illa så görs anmälan till kommunens socialtjänst. Det kan både släktningar, grannar, skola, BVC och andra myndigheter göra. För att säkerställa att alla vågar och gör anmälan om man misstänker att barn far illa så bör det vara enklare att kunna göra anmälan anonymt och att anmälan förblir anonym. Social­tjänsten har efter inkommen anmälan 24 timmar på sig att göra en skyddsbedömning. Regeringen bör utreda möjligheten till att säkerställa att anmälningsplikten blir skarpare om man misstänker att barn för illa och att anonymiteten i anmälan kan stärkas om anmälaren så vill. På så sätt kan det stärka att fler vågar anmäla om man helt kan garantera att det förblir anonymt.

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)