Svenskt Natomedlemskap

Motion 2018/19:1448 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M)

av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Fred och säkerhet byggs inte genom isolation. Fred och säkerhet byggs tillsammans med andra, genom både militärt och civilt samarbete över gränser.

Säkerhets- och försvarspolitiken möter i dag otroligt komplicerade hinder, hot och utmaningar som ställer höga krav på koordination och expertis på många olika områden, som mindre länder inte kommer att ha råd att upprätthålla på egen hand. Globala kriser är i dag mer mångfacetterade. Naturkatastrofer, cyberhot, krig och väpnade konflikter innebär nya och större utmaningar som vi behöver möta tillsammans.

Sverige lever i en värld med gemensamma problem och där vi i allt högre utsträck­ning är beroende av varandra. Denna värld kräver nya lösningar för Sverige, där vi måste vara redo att agera, både på hemmaplan och långt borta, tillsammans med andra och inte längre själva. Samarbete med andra är en grundbult, och Nato borde vara det naturliga samarbetet för oss.

De senaste årens utveckling i Europa och världen förändrar inte den analysen, utan förstärker bara argumenten för behovet av att bygga gemensam säkerhet. Säkerheten i norra Europa och Östersjöregionen är tydligt kopplat till Nato, och Natos ställning i regionen skulle kraftigt stärkas av både ett svenskt och ett finskt medlemskap i Nato. Sverige deltar redan i gemensamma militärövningar tillsammans med Natomedlemmarna och vi borde snarast ta steget till fullvärdigt medlemskap.

Erik Bengtzboe (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)