Synliga skatter

Motion 2018/19:1410 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om riksdagen, regeringen och statliga myndigheter bör ha lönebesked som visar hela skatten, inklusive arbetsgivaravgifter, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

God kunskap om vilka skatter vi betalar och hur mycket är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Ett område där det gång på gång visar sig att kunskapen skulle kunna bli högre är kunskapen hos medborgare om de skatter som betalas av arbetsgivare och som inte alltid syns på lönebeskeden. En del företag väljer att visa hela lönen inklusive arbetsgivaravgifter, men inte alla.

Riksdag, regering och statliga myndigheter borde vara föregångare på detta område och visa hela lönen inklusive arbetsgivaravgifter på lönebeskeden.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)