Ny bolagsform för mikroföretagare

Motion 2018/19:1396 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny bolagsform för mikroföretagande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regelbördan för småföretagande är omfattande. Det kan gälla till exempel sådant som certifikat och tillstånd utöver regeltillämpning. I ett antal andra länder finns företags­främjande system som underlättar för särskilt små mikroföretag genom omfattande regelförenklingar.

Det finns goda skäl att även i Sverige införa en ny bolagsform för mikroföretagande, det vill säga en ny företagsform för riktigt små företag. En sådan bolagsform bör fungera som en enklare form av enskild firma. I synnerhet bör skatteförutsättningarna förenklas. Istället för inkomstskatt, egenavgifter eller moms bör en schablonmässig skatt betalas som baseras på omsättningen. Detta bör gälla företag som omsätter upp till tex 250000 kr per år.

Fördelarna med den enklare formen av företag är att omfattande bokföring inte krävs med följden att steget till att starta eget blir mindre. Rent praktiskt bör nya digitala möjligheter användas för att skapa en plattform som tillåter att skatt dras automatiskt.

Genom att sänka trösklarna till företagande kan fler som annars inte skulle våga ta steget göra det. Därför bör regeringen utreda hur mikroföretag kan fungera som en ny förenklad form av företagande.

Lorentz Tovatt (MP)

Rasmus Ling (MP)

Maria Ferm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)