Reklamation av fel på småhus

Motion 2018/19:1389 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP)

av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konsumenter som köper småhus i andra hand bör få reklamera fel på huset till byggföretaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid byggnation av nytt småhus förekommer nästan alltid kontraktsvillkor som förbjuder konsumenten att utan byggföretagets godkännande överlåta sina rättigheter mot byggföretaget till annan konsument. Det är därför upp till byggföretagets välvilja om en konsument som har köpt huset i andra hand kan göra gällande några fel gentemot byggföretaget. Några tungt vägande villkor för att upprätthålla denna ordning finns inte. Redan den första konsumenten har ju betalat för att huset ska uppföras felfritt, så att en konsument som har köpt huset i andra hand inte ska få reklamera fel är ologiskt. Reklamation av fel på småhusentreprenad bör således även få göras av konsument som har köpt huset i andra hand, allt givet att reklamationen håller sig inom lagstadgad reklamationstid.

Jonas Eriksson (MP)

Emma Hult (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)