Kultur på recept

Motion 2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur på recept och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kultur på recept är en modell som instiftades under alliansregeringen. Forskning visar att kulturupplevelser och kulturaktiviteter kan hjälpa till att stimulera och rehabilitera personer som stått utanför arbetsmarknaden länge. Framförallt gäller det personer som drabbats av stress, utbrändhet och stroke samt personer som varit isolerade under en längre period och som därmed har tappat självkänslan och inte sökt sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Flera års forskning visar på att man kan minska stressnivåerna med hjälp av kulturupplevelser. Samtidigt som kulturen hjälper de som mest behöver det så tryggar det även kulturutövarnas arbetstillfällen.

Modern sjukvård med evidensbaserad forskning och kunskap ska ligga till grund för sjukvården. Med den senaste erfarenheten kan vi utveckla kunskap som leder till framgång och nya sätt att behandla patienter på och utveckla arbetet framåt.

Kultur på recept har varit en framgång. Vi anser att den forskning som gjorts bör användas och skarpa reformer utredas och sjösättas för att kultur i vården på bredare front kan implementeras och användas inom hälso- och sjukvården.

Angelika Bengtsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)