Angående gemensamma läkemedelsrekommendationer

Motion 2018/19:1242 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att öka det nationella samarbetet för läkemedelsförskrivning i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har stor betydelse för vilken behandling och vård man får var man bor i Sverige. Socialstyrelsens egna undersökningar understryker detta och visar även på att gemensamma läkemedelsrekommendationer kan bidra till en mer jämlik sjukvård i Sverige. Genom att öka det nationella samarbetet och likrikta läkemedelsförskrivningen sker både en effektivisering och en besparing, och vården blir också mer jämställd.

I de baltiska staterna har ett omfattande samarbete inletts när det gäller förskrivning av läkemedel. Bland annat har man gemensamt gjort en rekommendationslista för vilka läkemedel som ska användas vid olika diagnoser. Målet är att skapa en mer jämställd vård och minska kostnaderna.

Sverige borde vandra samma väg. Alla medborgare ska känna trygghet och förvissning om att de får precis lika god vård oavsett var de bor. Därför vill vi uppmärksamma regeringen på möjligheten att se över förutsättningarna för hur man kan öka det nationella samarbetet för läkemedelsförskrivning i Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)