Sjysta villkor i gig- och plattformsekonomin

Motion 2018/19:1152 av Åsa Eriksson (S)

av Åsa Eriksson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sjysta villkor i gig- och plattformsekonomin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk arbetsmarknad genomgår just nu en av de största strukturomvandlingarna någonsin, där ökad digitalisering, automatisering och robotisering driver på utveck­lingen. Ett exempel är den snabbt växande gig- och plattformsekonomin, som enligt LO:s jämlikhetsutredning sysselsätter omkring 700000 svenskar redan i dag.

Kännetecknande är att arbetet förmedlas via en digital plattform, det vill säga snabbt och ofta med hjälp av en smart telefon, och att arbetet, eller giggen, är temporärt. Således finns det ingen inkomstgaranti. Arbetsuppgifterna kan dels utföras på den digitala plattformen, dels utgöras av mer traditionellt arbete inom service och transport. Ofta använder sig plattformsföretagen av egenanställda och inte sällan står den som utför arbetet för utrustningen, till exempel en bil eller en cykel.

Gig- och plattformsekonomin har potential att i grunden förändra hur vi äger och brukar saker, och hur vi ser på arbete – och rätt hanterade kommer den nyskapande kraften och de nya affärsmodellerna att leda till stora förtjänster för Sverige.

En viktig anledning till att den nya ekonomin växer snabbt är att allt fler, främst yngre människor, väljer de temporära jobben framför en traditionell anställning med motiveringen att det ökar friheten och flexibiliteten. Det handlar inte sällan om personer som är relativt väl förankrade på arbetsmarknaden. Den här gruppen har självmant prioriterat de temporära jobben, och därmed får det ses som positivt för individen och samhället.

Men för en annan grupp har gig- och plattformsekonomins baksidor blivit tydliga: de som inte av egen fri vilja har valt gig-tillvaron. Många är egenanställda och har inte tillgång till de rättigheter som kommer med en anställning, och när det saknas kollektivavtal saknas också tydliga riktlinjer för arbetsvillkoren. Sammantaget föreligger det generellt stora risker för den här gruppen.

Därför vill vi framhålla vikten av att regeringen säkerställer att vi hittar sätt att underlätta teknisk innovation på svensk arbetsmarknad, samtidigt som vi minimerar de oönskade biverkningarna av den.

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)