Förbud mot smygreklam för cigaretter till barn

Motion 2018/19:1140 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot smygreklam för cigaretter till barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn kan idag köpa godis som efterliknar cigaretter. Ett paket tuggummin utformade som cigaretter i ett cigarettpaket kan idag köpas i en vanlig svensk affär. Tuggummit är dessutom tillverkat så att det kommer en rökpuff när man blåser i det. Det är mycket märkligt när regeringen samtidigt arbetar brett för att nå målet om en jämlik hälsa. I det ingår att Sverige ska vara rökfritt 2025.

Vi har valt att förbjuda marknadsföring av cigaretter med anledning av att rökning i sig inte bör uppmuntras, eftersom vi vet vilka förödande konsekvenser ett tobaks­beroende för med sig. I Sverige dör 1000 människor i månaden och 8000 insjuknar på grund av cigarettrökning. För att uppnå ett rökfritt Sverige 2025 måste vi hindra fler från att börja röka. Med cigarettliknande tuggummin riktade till barn riskerar den målsättningen att bromsas, och barn riskerar att få en romantiserad bild av rökning.

I ett land som varken tillåter tobaksreklam eller marknadsföring riktad till barn är det svårt att se varför det skulle vara tillåtet med den här typen av indirekt cigarettmark­nadsföring, där målet uppenbarligen är en tidig och långsiktig påverkan så att barn så småningom börjar röka.

EU:s tobaksproduktdirektiv ger lagändringar som går i rätt riktning. Lagen innehåller flera viktiga förändringar som kan bidra till att minska rökningen. De nya bestämmelserna syftar till att göra tobaksprodukter mindre attraktiva, och barn och ungdomar är den viktigaste målgruppen. Steget vore inte så långt till att även förbjuda tobaksliknande godisprodukter.

Reklam påverkar barn och ungdomar. Reklam i tv och tidningar och på affischer påverkar barns och ungdomars uppfattning. Restriktioner här bidrar till att inte romantisera rökningen och dess effekter.

Ett förbud när det gäller godisprodukter som uppmuntrar till rökning vore en välkommen förändring i den svenska lagstiftningen.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare