Anställningstrygghet

Motion 2018/19:1082 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om anställningstrygghet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 30 november 2016 kom ett uppmärksammat besked från Arbetsdomstolen.

Ett företag hade rätt att minska veckoarbetstiden, och därmed lönen, för anställda utan hänsyn till turordningen och utan att betala uppsägningslön.

Arbetstagarparten, Handelsanställdas förbund, hävdade att personerna hade sagts upp och återanställts. Arbetsgivaren menade att det handlade om omreglering av tjänster, vilket inte omfattas av några turordningsregler eller uppsägningstider enligt LAS. Förändringen skulle ske omedelbart. Arbetsdomstolen slog fast i domen, att det rörde sig om omplaceringserbjudanden som de anställda accepterat då de undertecknat nya anställningsbevis.

Vi är medvetna om att regeringen i maj 2017 tillsatte utredningen Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet (dir. 2017:56).

Det kan knappast ha varit riksdagens avsikt att anställningsskyddet skulle hanteras på det sätt vi beskrivit i ovan nämnda avgörande i Arbetsdomstolen gällande hyvling av arbetstid.

Därför är det angeläget att förhindra att anställningsskyddet urholkas genom hyvling.

Paula Holmqvist (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Gunilla Svantorp (S)

Jennie Nilsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)