Utbildning inom vård och omsorg

Motion 2018/19:1055 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning inom vård och omsorg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När kroppen inte längre orkar med vardagslivets alla utmaningar eller när demensen har försvårat möjligheterna att leva ett självständigt liv bör det finnas en äldreomsorg av hög kvalitet. Det bör vara en självklarhet för ett välfärdsland. För att nå en äldreomsorg av hög kvalitet är resurser och personalen avgörande. För att arbeta inom vård och omsorg krävs kunskap, kompetens och engagemang.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar när allt fler blir äldre samtidigt som det på många håll är svårt att anställa kompetent personal till äldreomsorgen. Under lång tid har antalet sökande till gymnasieskolans omvårdnadsprogram sjunkit. Det kan bero på bilden av äldreomsorgen och att arbetsvillkoren inte har varit tillräckligt bra för de som arbetar inom vården.

Utbildningen för yrken inom äldreomsorgen behöver få en tydligare struktur med stärkta möjligheter för vidareutbildning och specialisering. Arbetsvillkoren för de anställda inom omsorgerna behöver stärkas för att fler ska vilja stanna kvar och fler välja yrken inom vård och omsorg. En sammanhållen strategi för framtidens äldreomsorg bör övervägas.

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)