Förvara vapen hos annan

Motion 2018/19:1001 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvara vapen hos en annan person och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag är det ett brott mot vapenlagen att stadigvarande exempelvis förvara licensierade vapen hemma hos föräldrar i vapenskåp i anslutning till den mark där denne jagar. Den som bor i en del av Sverige men har föräldrar och jaktmark i en annan del av landet ska istället förvara vapen hemma och därmed transportera vapen och ammunition långa sträckor i samband med jakt. Det borde istället bli möjligt att förvara vapen hos annan person.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)