Skatt på finansiell verksamhet

Interpellation 2016/17:197 av Jörgen Warborn (M)

av Jörgen Warborn (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har låtit utreda en skatt på finansiell verksamhet där förslaget ansluter till den danska lösningen där skatt läggs på lönekostnaden.

Att lägga en skatt på lönekostnaderna är olyckligt eftersom det drabbar jobben i en bransch där det är relativt lätt att flytta jobben utomlands. Dessutom slår modellen olika beroende på vilken affärsmodell som har valts. Banker med ett stort kontorsnät riskerar att drabbas mest. Sammantaget riskerar detta att servicen på landsbygden kommer att försämras. Digitalisering och robotisering leder redan i dag till färre anställda och till nedläggningar av bankkontor. Regeringens politik kommer att påskynda och förstärka en process som försämrar för hushållen på landsbygden.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att kompensera för de negativa effekter som förslaget kan få för landsbygdens utveckling?

Överväger finansministern och regeringen andra lösningar än en skatt på lönekostnader?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-12 Överlämnad: 2016-12-13 Anmäld: 2016-12-14 Svarsdatum: 2017-01-12 Sista svarsdatum: 2017-01-13
Debatt (7 anföranden)