Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet

Interpellation 2018/19:171 av Kristina Axén Olin (M)

av Kristina Axén Olin (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Svensk skola ska ge alla chansen. När skolan fungerar som bäst är den en motor för social rörlighet. Det innebär att var och en får möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Alla elever får inte den chansen i dag. Likvärdigheten i svensk skola har försämrats de senaste åren. I Sverige har elevernas socioekonomiska bakgrund större betydelse för kunskapsresultaten, jämfört med snittet bland OECD-länderna. Det är en allvarlig utveckling. Alla elever, oavsett vilken skola de går i, ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

I regeringsförklaringen sa statsminister Stefan Löfven att alla elever måste få en ärlig chans i skolan och att ”Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet genomförs”. Skolkommissionen föreslår en rad åtgärder för ökad likvärdighet och minskad skolsegregation. Bland förslagen finns möjlighet till lottning i översökta kommunala skolor och att ersätta kötiden som antagningsprincip till fristående skolor med lottning. Kommissionen föreslår också att skollagen ska stipulera att huvudmännen ska verka för en allsidig social sammansättning. Regeringen gick fram med ett lagförslag om detta vilket röstades ned av en riksdagsmajoritet i maj 2018. 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Avser utbildningsministern att genomföra Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet, i enlighet med vad statsministern aviserade i regeringsförklaringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-03 Överlämnad: 2019-04-04 Anmäld: 2019-04-05 Sista svarsdatum: 2019-04-25 Svarsdatum: 2019-04-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)