Rymdturism

Interpellation 2013/14:380 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 21 mars

Interpellation

2013/14:380 Rymdturism

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Om alla legala förutsättningar faller på plats skulle Kiruna kunna bli den första rymdhamnen utanför USA att skicka upp rymdturister. I Europa finns konkurrenterna i första hand i Storbritannien, Tyskland, Spanien och Grekland, där infrastrukturen inte är lika utbyggd, men där arbetet med de nationella rymdlagarna har kommit längst, enligt tidningen Besöksliv.

I Kiruna håller en ny industri på att växa fram och Sverige kan om några år vara världsledande på en rymdhamn med dagliga avgångar mot tyngdlöshet. Att ta steget och utveckla bemannad rymdfart där turism är en del, forskning och utbildningen en annan, kommer att öka tillväxten och kunskaperna i Sverige. Att åka till rymden tur och retur och uppleva tyngdlöshet kommer att intressera många människor från hela världen.

Rymdresor är något som ökar, och det finns flera andra länder som konkurrerar och ligger i framkant. Konkurrensen är hård och för att vinna slaget om rymdturisterna måste rymdlagen ses över. I dag saknas det regler och riktlinjer för att lyfta med bemannade rymdraketer enligt rymdlagen.

Jag vill ställa följande fråga till näringsminister Annie Lööf:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att bemannade rymdresor kan förverkligas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-21 Anmäld: 2014-03-25 Svar fördröjt anmält: 2014-04-02 Besvarad: 2014-04-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)