Riksdagens protokoll 2013/14:101 Tisdagen den 15 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:101

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:101

Tisdagen den 15 april

Kl. 13:00 - 22:20

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 8 och 9 april justerades. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att
Ola Johansson
(C)

skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 18 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Helén Andersson (C). 

3 § Meddelande om skriftliga frågor under påskuppehållet

Talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in till och med torsdagen den 17 april skulle besvaras senast
torsdagen den 24 april före kl. 12.00.

4 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

Talmannen anmälde att uppteckningar från följande EU-nämndssammanträden hade kommit in: 

fredagen den

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.