Icke-medicinsk omskärelse

Interpellation 2017/18:433 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

I mitten av februari rapporterade medierna om ett nytt lagförslag som presenterats för det isländska parlamentet. Förslaget är framlagt av parlamentarikern Silja Dögg Gunnarsdóttir från liberala Framstegspartiet och föreslår en kriminalisering av icke-medicinsk omskärelse. Enligt förslaget ska den som utför icke-medicinsk omskärelse på pojkar under 18 år kunna straffas med fängelse i upp till sex år.

Förslaget ligger i linje med en motion som undertecknad lagt fram i riksdagen vid flera tillfällen, i vilken jag föreslår just detta, det vill säga ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av barn. Motionen har dock avslagits varje gång.

Med anledning av den uppkomna debatten på Island och att frågan åter aktualiserats, vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Kommer regeringen att ompröva sin tidigare hållning i frågan och lägga fram ett liknande lagförslag i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-14 Överlämnad: 2018-03-15 Anmäld: 2018-03-16 Sista svarsdatum: 2018-03-29 Svarsdatum: 2018-05-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)