Högskolan i Skövde

Interpellation 2011/12:37 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 11 oktober

Interpellation

2011/12:37 Högskolan i Skövde

av Monica Green (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Nu omfördelar regeringen platser mellan svenska lärosäten, baserat på sin egen bedömning av behoven på den framtida arbetsmarknaden och studenternas intresse. I stället för att höja ambitionsnivån med att ge fler chansen till högre studier blir det färre platser.

Små och medelstora lärosäten, bland dessa Högskolan i Skövde, tar samverkansuppgiften med det omgivande samhället och näringslivet på största allvar. Regeringens konservativa inställning till de mindre lärosätena, i kombination med regeringens neddragning och nedläggning av de specifika branschforskningsprogram där stat, företag och akademi samarbetade inom några av de allra största och viktigaste näringslivsbranscherna, innebär ett hot mot tillväxten och är därmed ett problem för hela Sverige.

Trots att regeringen ser ett ökat behov av arbetskraft inom vård, teknik, informationsteknologi och naturvetenskap, som är Högskolan i Skövdes inriktning, dras plaster in i Skövde.

Vad avser utbildningsministern att göra för att stärka de små och medelstora högskolorna?

Vad avser utbildningsministern, mot bakgrund av det som anförs i interpellationen, att göra för att höja utbildningsnivån i hela landet?

Vad avser utbildningsministern att göra för att höja kvaliteten och få fler utbildningsplatser förlagda till Högskolan i Skövde och andra mindre högskolor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-10-11 Anmäld: 2011-10-12 Svar fördröjt anmält: 2011-10-19 Besvarad: 2011-11-10
Debatt (16 anföranden)