Förstärkta kontroller på vägarna

Interpellation 2019/20:441 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under söndagen den 2 augusti nås vi genom uppgifter i medierna av nyheten att en flicka född 2007 fallit offer för en förlupen kula. Senare under dagen kommer uppgifter i Expressen att de tänkta måltavlorna var två unga kriminella män i skyddsvästar. En ung flickas liv släcktes i en uppgörelse i den undre världen. Hon fick aldrig chansen att leva och förverkliga sina drömmar; allt stoppades av en kriminell som har tagit lagen i egna händer.

Sverige har varit hårt drabbat av skjutningar och sprängningar de senaste åren, och de kriminella tar allt större plats i samhället. Jag har vid flera tillfällen tagit upp den här problematiken i riksdagens talarstol, men uppenbarligen talar jag för döva öron. De kriminella nätverken, inte sällan internationella, har vägen som sitt logistiksystem. Redan 2012 kunde duktiga poliser vid dåvarande länskriminalpolisen i Västra Götaland peka på ett samband mellan den olagliga yrkesmässiga trafiken och annan kriminell verksamhet i samhället. Genom den olagliga trafiken skaffar sig de kriminella nätverken kontroll över logistikflöden, och resultatet förskräcker. Stöldgods för mer än 2 miljarder lämnar landet årligen, och i motsatt riktning kommer narkotika, vapen, ammunition, sprängmedel och annat smuggelgods.

Att de kriminella nätverken har kunnat växa så mycket beror till stor del på utebliven kontroll ute på vägarna och vid gränsövergångar. Upptäcktsrisken är i det närmaste noll, och de kriminella löper mycket liten risk att en transport stoppas, vilket ger dem fritt utrymme att expandera sin brottsliga verksamhet. Det skapas också ett parallellt samhälle där de kriminella har sin egen maktutövning, vars yttersta konsekvens är oskyldiga offer. Den unga flickans död är en tragisk bekräftelse på den situation som råder i vårt samhälle.

Att kontroller på väg har minskat kraftigt de senaste åren är väl känt, och det begränsar kampen mot de kriminella nätverken. Att tullen har en viktig uppgift i kampen mot de kriminella är tydligt, men de kriminella har också stora logistikflöden inom landet. Eftersom de kriminella arbetar över ytan och eftersom gängen ständigt byter strukturer är behovet av kontroller betydligt större i dag än tidigare. Att vägnätet är en viktig del i den kriminella logistiken står utom allt tvivel.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Tänker statsrådet ge polisen de riktade resurser som krävs för att förstärka kontrollerna och därmed begränsa de kriminellas verksamhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-04 Överlämnad: 2020-08-05 Besvarad: 2020-08-20 Anmäld: 2020-08-20 Sista svarsdatum: 2020-08-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)