Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Estonias bogvisir

Interpellation 2005/06:455 av Ångström, Lars (mp)

av Ångström, Lars (mp)

den 22 maj

Interpellation 2005/06:455 av Lars Ångström (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Estonias bogvisir

I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars 2005 medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av Estonias förlisning som inte fått något tillfredsställande svar.

En sådan fråga är de sonarbilder som togs av vraket då det hittades den 30 september. Dessa bilder visar ett föremål som till form och storlek tycks identiskt med Estonias bogvisir liggande alldeles intill vrakets för.

Det var den finske maringeologen Nuorteva vid den finska flottan som fann Estonia och tog fyra sonarbilder som samtliga visar ett större föremål invid vraket. Enligt den finska nyhetsbyrån FNB visar de ”ett större löst föremål på bottnen i närheten av Estonias för”. DN uppger den 3 oktober att föremålet ”skulle enligt Nuorteva kunna vara det skadade visiret”.

Officiellt påstods att man inte hittade bogvisiret förrän efter tre veckors letande, trots användning av toppmodern utrustning, och att det då låg 1,6 kilometer från fartygsvraket där det sedan lyftes ur havet.

I riksdagsdebatten hävdade statsrådet att hon fått information om att sonarbilden i själva verket var tagen 1996 i samband med att regeringen ville täcka över fartyget genom att gjuta in det i betong. Riksdagsdebatten medgav inte frågor om ett närmare preciserande av varifrån statsrådets information kom eller på vilket sätt den var belagd.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att få belagt att sonarbilderna, som visar ett föremål invid Estonias för som till form och storlek överensstämmer med bogvisirets form och storlek, skulle vara tagna år 1996 som statsrådet föreslog i riksdagsdebatten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-22 Anmäld: 2006-05-24 Sista svarsdatum: 2006-06-12 Besvarad: 2006-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.