Borgerlig vigsel med något extra

Interpellation 2016/17:511 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under senare år har efterfrågan på borgerlig vigsel ökat, och samhällsutveckling i stort går mot mer individuellt anpassade erbjudanden på olika områden. Dock finns det hinder mot att erbjuda individuellt anpassade vigslar, även om man vill betala för att få den ceremoni som man själv efterfrågar.

Sverigedemokraterna tycker att det är viktigt att det finns en möjlighet att vigas utan kostnader i alla kommuner. Det är bra för samhället i stort och för förhållandet i den enskilda familjen om man ingår äktenskap, då det reder ut många frågor som annars kan vara skäl för tvister. Av rättviseskäl bör det även vara möjligt för alla att ingå äktenskap oavsett ekonomi, och därför bör det finnas en möjlighet att ingå äktenskap utan kostnad i alla kommuner, men det finns även de som vill göra något mer av sin vigsel.

Många människor vill att deras vigsel ska vara unik, och därför efterfrågas ofta ett annorlunda evenemang än att bara avlägga löften i kommunhuset inför en vigselförrättare. Även detta tycker vi sverigedemokrater bör bejakas och uppmuntras, då det ger så mycket positivt tillbaka, för samhället i stort men kanske framför allt i välmående hos medborgarna.

Nu finns det tyvärr begränsande regler som gör att det inte är tillåtet att ta betalt för en vigsel utöver den ersättning som vigselförrättaren normalt får. Detta begränsar möjligheterna att göra något mer storslaget av en borgerlig vigsel, samtidigt som det försvårar för företag som vill kunna erbjuda vigslar som en del i sin verksamhet. Det bör inte vara statens mening att borgerliga vigslar inte ska få vara annorlunda eller frångå mallen för den som är villig att betala för detta.

Enligt oss sverigedemokrater skulle här behövas en översyn och eventuellt ett nytt regelverk som dels klargör alla kommuners skyldighet att tillhandahålla vigslar utan kostnad, dels gör det möjligt att mot en kostnad få möjlighet till mer individuellt anpassade vigslar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att agera för att öka möjligheterna för olika sorters borgerliga vigslar och i så fall, på vilket sätt? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-10 Överlämnad: 2017-05-11 Anmäld: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-30 Sista svarsdatum: 2017-06-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)