Åtgärder mot vålds- och sexualbrott

Interpellation 2020/21:35 av Tobias Andersson (SD)

av Tobias Andersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 19-årige Tommie mördades i maj när han försökte att skydda en kvinnlig bekant från en hotfull invandrare. Trots att brottets karaktär och historien bakom torde platsa in i samtliga medier blev rapporteringen sparsam i omfång och detaljrikedom.

Efterdyningarna präglades i stället av att Tommies påstådda, men av familjen avvisade, politiska åsikter demoniserades. Aftonbladets Oisin Cantwell tog tillfället i akt att påstå att mordet kapades av ”ytterhögern” och ”främlingsfientliga skräpsajter”. Denna högfärdiga retorik har dock lyst med sin frånvaro sedan förundersökningsprotokollet kommit ut.

Den misstänkte är en 23-årig man född i Sudan som utöver mordet på Tommie även misstänks för försök till mord, grovt olaga hot och våldtäkt. En våldtäkt begicks i direkt anslutning till mordet på Tommie, och enligt den våldtagna flickan skedde det i den döende Tommies blod.

I förundersökningsprotokollet framgår att gärningsmannen tycks ha initierat sin våldsorgie efter att, bland material från andra partier, ha funnit en SD-keps. Brotten tycks med andra ord ha varit politiskt motiverade.

23-åringen är känd av polisen sedan tidigare och har dömts för bland annat sexuellt ofredande och butiksstöld. I fallet med det sexuella ofredandet tog rätten hänsyn till hans ålder (då 18 år), vilket sänkte straffet och gjorde att han undslapp fängelse. Det är i skrivande stund oklart vilken straffpåföljd som skulle fastslås ifall den misstänkte döms för dessa nya brott, men det går att anta att de inte kommer att stå i proportion till det allmännas rättsuppfattning.

Detta må vara ett enskilt fall av olika brott, men det är ingen hemlighet att vålds- och sexualbrott är ett utbrett samhällsproblem som kräver omgående adekvata politiska åtgärder för att dämpas, begränsas och på allvar bestraffas. Fallet med Tommie kan därför ses som en ögonblicksbild på misslyckad såväl integrationspolitik som kriminalpolitik, ett misslyckande som både denna och tidigare regeringar bör hållas ansvariga för.

Låt oss inte glömma bort Tommie eller den ögonblicksbild av verkligheten som mordet på honom synliggjort.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Ämnar ministern, mot bakgrund av detta och liknande fall, skärpa straffen eller vidta andra åtgärder för att motverka en negativ utvecklig med vålds- och sexualbrott?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-10-01 Överlämnad: 2020-10-02 Anmäld: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-22 Sista svarsdatum: 2020-10-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)