Andelen invandrare bland de som begår våldtäkt

Interpellation 2020/21:517 av Tobias Andersson (SD)

av Tobias Andersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen publicerades artikeln Swedish rape offenders – a latent class analysis i Forensic Sciences Research, vilket Samnytt var först med att skriva om i Sverige. Fyra forskare vid Lunds universitet har studerat alla domar rörande våldtäkt och försök till våldtäkt mellan 2000 och 2015 där gärningsmännen var mellan 15 och 65 år – totalt över 3 000 domar.

Studiens syfte var att bidra till ett bättre kunskapsläge om våldtäktsmäns bakgrund för att förhoppningsvis kunna underlätta det brottsförebyggande arbetet på området. En av de saker man kom fram till i studien var att 60 procent av de våldtäkter som ledde till fällande dom mellan 2000 och 2015 begicks av första och andra generationens invandrare.

Ansvarig professor för studien, Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin och klinisk epidemiologi, beskriver detta för Samnytt som ett ”bifynd” i studien.  ”Invandrare var bara en variabel, och det blev ett ganska anmärkningsvärt fynd i och med det var många invandrare och utlandsfödda i den här gruppen.”

Det återstår att se vilket genomslag artikeln får för det brottsförebyggande arbetet. Ardavan Khoshnood, docent i akutsjukvård och artikelns huvudförfattare, sa i en intervju med Riks att forskningsgruppen avser att fortsätta med sina studier på området. Han menade att denna rapport ökar kunskapsläget om vilka våldtäktsmännen är men att vidare studier behövs för att tydliggöra varför gärningsmännen begår våldtäkterna.

Ett problem som forskningsgruppen stött på är dock det bristande informationsunderlaget och de data som återfinns, vilket försvårar kartläggningar och i förlängningen det brottsförebyggande arbetet. I de databaser som forskningsgruppen har haft tillgång till finns det till exempel ingen information om vilka offren är.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Varför är invandrare överrepresenterade bland våldtäktsmän, och vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att minska antalet våldtäkter?
  2. Avser regeringen att vidta några åtgärder för att åtgärda brister i informationsunderlaget i syfte att skapa bättre förutsättningar för kartläggning och brottsförebyggande arbete?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-03-01 Överlämnad: 2021-03-01 Anmäld: 2021-03-02 Sista svarsdatum: 2021-03-15 Svarsdatum: 2021-03-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)