Differentierade avgifter i arbetslöshetsförsäkringen

Interpellation 2010/11:6 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 8 oktober

Interpellation

2010/11:6 Differentierade avgifter i arbetslöshetsförsäkringen

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

En av de bärande delarna i den nya arbetslöshetsförsäkring som den moderatledda regeringen drev igenom under den förra mandatperioden var att avgifterna skulle vara tydligt differentierade. En anställd inom restaurangbranschen ska till exempel betala 430 kronor i månaden medan en läkare kommer undan med 90 kronor i månaden. Denna stora skillnad, som av de flesta naturligtvis upplevs som orimlig och orättvis, var inte ett misstag utan en genomtänkt och önskad effekt av det nya avgiftssystem som den moderatledda majoriteten i riksdagen röstade igenom.

Är det arbetsmarknadsministerns ställningstagande att de differentierade avgifterna gett de effekter som regeringen eftersträvade?

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att ta bort differentieringen av avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-07 Anmäld: 2010-10-12 Svar fördröjt anmält: 2010-10-21 Sista svarsdatum: 2010-10-22 Besvarad: 2010-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)