Åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador

Interpellation 2010/11:49 av Lundgren, Elin (S)

av Lundgren, Elin (S)

den 10 november

Interpellation

2010/11:49 Åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador

av Elin Lundgren (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Enligt en rapport från regeringens utredare Gerhard Olsson kostar alkoholmissbruket Sverige 66 miljarder kronor per år.

År 1996 var alkoholkonsumtionen 8 liter ren alkohol per person och år. År 2008 var siffran 9,4 liter efter att innan ha varit ännu högre. 31 procent av män mellan 16 och 29 år har en riskabel alkoholkonsumtion. Motsvarande siffra för kvinnor i samma ålder är 26 procent. Män har i alla åldergrupper en större utsatthet för en egen riskabel alkoholkonsumtion.

Vad det kostar i mänskligt lidande är naturligtvis omöjligt att värdera: de barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket, de som blir skadade eller döda i krock med rattonyktra, de som utsätts för allt våld där gärningsmannen är berusad och alltför många andra exempel.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av det lidande och de kostnader som uppstår på grund av en omfattande användning av alkohol?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-10 Anmäld: 2010-11-11 Besvarad: 2010-11-23 Sista svarsdatum: 2010-11-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)