Riksdagens protokoll 2010/11:19 Tisdagen den 23 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:19

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:19

Tisdagen den 23 november

Kl. 13:00 - 19:26

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 november. 

2 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Anders Hansson
(M) ansökt om ledighet under tiden den 10 januari 2011–4 mars 2011. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Linda Andersson
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för Anders Hansson. 

3 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

Förste vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 5 november inkommit. 

4 § Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.