Ungas boende

Interpellation 2010/11:426 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:426 Ungas boende

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Undersökningsföretaget Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen gjort undersökningar om hur yngre människor bor. Åldersgruppen i undersökningen är personer mellan 20 och 27 år.

I Stockholms län ville 87 procent flytta hemifrån det närmaste året och lika många skulle vilja ha en egen bostad. Bara 54 procent skulle dock ha råd med en egen bostad i dag. För de som bor hos föräldrarna men hellre skulle vilja bo på annat sätt är hyresrätten den form som passar bäst. 32 procent av de som bor hos föräldrarna säger att de helst skulle vilja bo i en hyresrätt. 51 procent av de som bor hos föräldrarna men hellre skulle vilja bo på något annat sätt kan inte betala mer än 4 000 kronor i månaden för den bostad man önskar.

Det visar sig också att andelen unga som bor i egen bostad har minskat från 50 procent år 2009 till 46 procent år 2011. De som flyttat hemifrån men bor utan besittningsskydd har däremot ökat från 24 till 28 procent samma period.

Enligt Boverkets rapport Ungdomars boende – lägesrapport 2011 så har drygt hälften av landets kommuner brist på bostäder som ungdomar efterfrågar. Bristen är särskilt utbredd i storstadsregionerna och i andra större städer, men den finns även i mindre kommuner.

Vänsterpartiet tycker att det är ett problem att unga har svårt att flytta hemifrån, att man har problem att hitta en bostad som man har råd med. Alla ungdomar har inte föräldrar som är rika.

Den borgerliga regeringen för naturligtvis en borgerlig politik. Det innebär utförsäljning av hyresrätter – de blir dyra bostadsrätter. Ibland säljs kommuners hela bostadsbolag ut, som i Reinfeldts Täby. Fler unga ska erbjudas otryggt boende på samma sätt som man i ökad utsträckning har otrygga arbeten.

Vänsterpartiet vill genom olika verktyg öka byggandet av bostäder som unga kan ha råd med. Vi vill införa en investeringsstimulans till byggandet av hyresbostäder. Villkor för att få ett stöd är att kommande hyror ska vara förhandlade och att det finns ett tak för byggkostnaden.

Kommunerna har i dag ett ansvar för sina invånares bostadsförsörjning, detta ska gälla alla i kommunen. Denna lag är dock ganska diffus, inga sanktioner finns om man struntar i lagen.

En del kommuner vill inte tillgodose efterfrågan bland sina invånare, andra har svårigheter på grund av de förutsättningar som ges bland annat via riksdagsbeslut.

Vänsterpartiet vill förtydliga lagen liksom ha en ny politik för byggande av hyresrätter. Kommunen ska undersöka invånarnas önskemål om boendet och vad man kan betala för sitt boende. Sådana undersökningar görs nu i stället av Hyresgästföreningen och Boverket.

För unga uppvuxna i kommunen ska det leda till att man ska garanteras rätten till en första bostad. Alla som önskar ett rum och kök ska kunna erbjudas detta. Struntar kommunen i lagens krav ska ekonomiska sanktioner kunna påföras kommunen. Kommunerna ska få tillräcklig tid att förbereda sig för att uppfylla en första-bo-garanti.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Är statsrådet beredd att ta initiativ så att utvecklingen vänder när det gäller ungdomars ofrihet i boendet?

Är statsrådet beredd att verka för att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas så att kommuninvånarnas ställning stärks gentemot kommunen när det gäller deras behov av boende?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-06-07 Svar fördröjt anmält: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)