Riksdagens protokoll 2010/11:115 Tisdagen den 14 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:115

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:115

Tisdagen den 14 juni

Kl. 13:00 - 18:44

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 juni. 

2 § Ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Henrik von Sydow
(M) ansökt om ledighet under tiden den 1 september–31 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att
Marianne Kierkemann
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för Henrik von Sydow. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till skatteutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Marianne Kierkemann som suppleant i skatteutskottet under Henrik von Sydows ledighet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald
under tiden den 1 september–31 december
till 

suppleant i skatteutskottet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.