Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika

Interpellation 2010/11:42 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 9 november

Interpellation

2010/11:42 Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika

av Jens Holm (V)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Om bara några veckor börjar COP 16 i Cancún, Mexiko, klimattoppmötet som ska ta vid där fiaskot i Köpenhamn slutade i december förra året. Världen står inför en enorm utmaning, att hindra ge globala klimatförändringarna samtidigt som fattigdomen i världen måste bekämpas.

Världsbanken är en institution som skulle kunna vara ett redskap för att ställa om världen till en mer hållbar bana samtidigt som fattigdomen bekämpas. Men då måste bankens arbete förändras drastiskt. Enligt Bank Information Center i Washington satsade Världsbanken under det senaste räkenskapsåret 6,3 miljarder dollar på fossila bränslen, varav 4,4 miljarder dollar gick till satsningar på kol. De sammanlagda satsningarna på förnybart, energieffektivisering och dammar för vattenkraft var under samma period 3,6 miljarder dollar.

Dessa siffror inkluderar lånet till det sydafrikanska energibolaget Eskom på 3,7 miljarder dollar, varav 3,05 miljarder gick till kolkraft och 745 miljoner dollar gick till vind- och solkraft samt energieffektiviserande åtgärder på kolkraftverket. I våras meddelade den svenska regeringen sitt stöd till lånet för kolkraftverket, andra länder som USA valde att avstå.

Kolkraftsinvesteringarna i Sydafrika har mött stark kritik. Företrädare för Svenska Kyrkan, Diakonia och South African Council of Churches kritiserade Sveriges agerande i Svenska Dagbladet (den 20 oktober 2010). Organisationerna menar att det är oroväckande att svenska biståndspengar går till kolkraft i Sydafrika när världen behöver minska sina utsläpp. Kritiken handlar även om att kolkraften inte riktar sig till att ge fattiga människor tillgång till energi. Den gynnar storindustrierna som får köpa energi för kraftigt subventionerade priser. För att nå de fattiga som inte är anslutna till elnätet är decentraliserade lösningar med förnybar energi mycket mer effektivt.

Biståndsministerns statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete försvarade i Svenska Dagbladet (den 21 oktober 2010) den svenska satsningen och skrev bland annat att ”Världsbanken har under flera år kraftigt ökat sina investeringar i förnybar energi och energieffektivisering”. Men redan den 2 november 2010 rapporterade Sveriges Radio, Ekot, om att under året som gick investerade Världsbanken mer pengar än någonsin i fossil energi. Bankens lån till kolkraft ökade under år 2009 med 356 procent, jämfört med året innan. Och Sverige har bidragit till denna utveckling.

Under nästa år ska Världsbanken fatta beslut om en ny energistrategi. Sverige har inkommit med vissa synpunkter till Världsbanken om hur man vill att en strategi ska se ut. Där skriver man bland annat att ”Sweden objects to the financing of new coal power projects and other fossil fuel investments other than in very exceptional cases where no other economically viable options are available and where the development benefits substantially outweighs environmental costs and long-term climate impact.” Det är bra att Sverige nu menar att man inte ska satsa på fossil energi men det hade varit på sin plats att agera mot kolkraftssatsningen i Sydafrika.

Mina frågor till statsrådet:

1. Vad avser statsrådet att göra för att Världsbankens massiva satsningar på fossil energi ska bytas ut till förnybar energi?

2. Avser statsrådet att agera för att Sverige från och med nu ska avstå från att satsa svenska biståndsmedel på kolkraftverk och annan fossil energi?

3. Hur kommer statsrådet att agera för att Sverige inom Världsbanken ska agera för att fattiga människor ska få ökad tillgång till förnybar energi?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-09 Anmäld: 2010-11-09 Sista svarsdatum: 2010-11-23 Besvarad: 2010-11-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)