Konsekvenser för kvinnor med anledning av tvåårsregeln i utlänningslagen

Interpellation 2010/11:38 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 4 november

Interpellation

2010/11:38 Konsekvenser för kvinnor med anledning av tvåårsregeln i utlänningslagen

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Jag har i en tidigare interpellation (interpellation 2009/10:9) lyft upp frågan om hur tvåårsregeln i utlänningslagen får oacceptabla konsekvenser för invandrade kvinnor som misshandlats av närstående män. Migrationsministern höll med mig om att det är en viktig fråga men menade samtidigt att det är få personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av skyddsbestämmelser samt att i princip samtliga som gör det får sin ansökan beviljad (se riksdagens protokoll 2009/10:9).

Dess värre visar de uppgifter från Migrationsverket som migrationsministern då hänvisade till inte hela sanningen om situationen för kvinnor som drabbas av tvåårsregeln. Kvinnojourerna vittnar om helt andra erfarenheter, vilket bland annat framgår av en rapport från Roks (Täckmantel äktenskap, 2009).

Eftersom kvinnorna vet om att det är svårt att få uppehållstillstånd om de bryter relationen med mannen innan den varat i två år så väljer många kvinnor att gå tillbaka till mannen och försöker helt enkelt härda ut tills de fått uppehållstillstånd. Dessa kvinnor syns självfallet aldrig i Migrationsverkets statistik.

Frågan om tvåårsregeln och det bristande skyddet för kvinnor som misshandlats av sina män inom tvåårsperioden hänger ihop med frågan om kvinnors asylskäl generellt. Kvinnor som flyr till Sverige har ofta upplevt förföljelse och trakasserier på grund av sitt kön. Det kan till exempel handla om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsgifte eller människohandel för sexuella ändamål. Dessa skäl beaktas dock inte alltid i tillräcklig utsträckning av myndigheterna.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kvinnor som har tillfälligt uppehållstillstånd enligt den så kallade tvåårsregeln ska vara säkra på att få stanna i Sverige om de bryter relationen till en misshandlande partner?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av hur Migrationsverket och migrationsdomstolen beaktar kvinnors specifika skäl vid ansökan om asyl eller uppehållstillstånd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-04 Anmäld: 2010-11-04 Svar fördröjt anmält: 2010-11-11 Sista svarsdatum: 2010-11-18 Besvarad: 2010-11-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)