Bevakning av Norrlandskusten

Interpellation 2010/11:364 av Sonidsson, Eva (S)

av Sonidsson, Eva (S)

den 11 maj

Interpellation

2010/11:364 Bevakning av Norrlandskusten

av Eva Sonidsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Sveriges har en lång kuststräcka och har tradition av att vara en sjönation. Hela Sverige ska leva och samhället måste fungera även utanför storstadsregionerna. Därför är det för mig en gåta att regeringen nu stillatigande ser på när Kustbevakningen i Härnösand är nedläggningshotad.

Därför är min fråga till försvarsministern:

Hur avser försvarsministern att agera för att bevara Kustbevakningen i Härnösand?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-11 Anmäld: 2011-05-11 Svar fördröjt anmält: 2011-05-18 Sista svarsdatum: 2011-06-01 Besvarad: 2011-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.