Demokratiska värderingar i Försvarsmakten

Interpellation 2010/11:354 av Björlund, Torbjörn (V)

av Björlund, Torbjörn (V)

den 6 maj

Interpellation

2010/11:354 Demokratiska värderingar i Försvarsmakten

av Torbjörn Björlund (V)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Försvarets insatschef Anders Lindström kommenterade till TT den 5 maj 2011 Usama bin Ladins död och dess eventuella konsekvenser för de svenska styrkorna som deltar i kriget i Afghanistan. Insatschefen bedömer att säkerhetsläget inte förändrats till följd av al-Qaida-ledarens död och säger vidare att ”lagföring av alla som står för de extrema organisationerna är långsiktigt positiv. Det visar att det inte finns någon väg att komma undan.”

Omständigheterna kring den operation som amerikanska specialstyrkor genomförde i Abottabad, Pakistan, är fortfarande mycket oklara. Det råder också delade meningar om insatsen är förenlig med internationell rätt, där många hävdar att det rörde sig om en utomrättslig avrättning – alltså motsatsen till lagföring.

Med anledning av det som ovan framförts vill jag ställa följande frågor till försvarsministern:

1. Är det försvarsministerns ställningstagande att personer kan lagföras för att de sympatiserar med organisationer, trots att de inte gör sig skyldiga till en brottslig handling?

2. Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att inom försvaret sprida kunskap om grundläggande demokratiska värderingar som till exempel tankefrihet och yttrandefrihet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-06 Anmäld: 2011-05-10 Svar fördröjt anmält: 2011-05-18 Sista svarsdatum: 2011-05-20 Besvarad: 2011-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)