Öresundstrafiken

Interpellation 2010/11:339 av Jakobsson, Leif (S)

av Jakobsson, Leif (S)

den 4 maj

Interpellation

2010/11:339 Öresundstrafiken

av Leif Jakobsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Förutsättningarna för Öresundstrafiken är instabila på grund av den starka danska kritiken mot Sveriges dåliga järnvägsunderhåll och därmed bristande punktlighet men än mer på grund av att utföraren DSB First har stora ekonomiska problem.

DSB First som är ägt av danska staten och skotska intressen har visat upp stora underskott i trafiken och den danska debatten handlar om det rimliga i att danska skattepengar subventionerar ett lågt lagt anbud i ett annat land. Risken finns att Danmark sätter stopp för den gränsöverskridande tågtrafiken mellan Sydsverige och Själland.

Det vore ett mycket olyckligt steg tillbaka om trafiken delas upp mellan Danmark och Sverige så att de tiotusentals Öresundspendlarna ska tvingas byta tåg vid bron, olika biljettsystem etcetera. Det ligger i Sveriges nationella intresse att detta inte sker.

Jag vill fråga vilka initiativ statsrådet tagit och avser att ta för att få en långsiktigt hållbar lösning så att Öresundsintegrationen kan främjas.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-04 Anmäld: 2011-05-04 Besvarad: 2011-05-13 Sista svarsdatum: 2011-05-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)