E20 som fyrfältsväg genom Skaraborg

Interpellation 2010/11:240 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 28 februari

Interpellation

2010/11:240 E20 som fyrfältsväg genom Skaraborg

av Monica Green (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den enda del av E20 genom Skaraborg som fått motorväg är sträckan Lundsbrunn–Holmestad. Den beslutades under den socialdemokratiska regeringens tid. Sedan dess har det stått still med utbyggnaden av den viktiga pulsåder för såväl person som godtrafik som går mellan Sveriges två största städer.

Nu har den borgerliga regeringen gett upp tanken på motorväg eller fyrfältsväg genom Skaraborg och har givit Trafikverket i uppdrag att planera för två-plus-ett-väg i stället.

Genom att satsa och bygga ut E20 till en fyrfältsväg skapas arbetstillfällen samtidigt som det utvecklar och ökar konkurrenskraften i Skaraborg. Många företag i Skaraborg är beroende av snabba kommunikationer och det är därför viktigt att kapacitets- och standardbrister i infrastrukturen inte hämmar detta samt den ekonomiska tillväxten.

Det är nödvändigt att fortsätta främja den regionala och lokala tillväxten, minska de regionala skillnaderna och främja landsbygden. För att kunna göra detta krävs det en bra infrastruktur över hela landet. Många företag i Skaraborg är beroende av snabba kommunikationer för sin utveckling och konkurrenskraft samtidigt som det är viktigt att kapacitets- och standardbrister i infrastrukturen inte hämmar den ekonomiska tillväxten.

Vad avser statsrådet att göra för att E20 ska bli fyrfältsväg genom Skaraborg?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-28 Anmäld: 2011-03-01 Besvarad: 2011-03-11 Sista svarsdatum: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)