Riksdagens protokoll 2010/11:71 Fredagen den 11 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:71

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:71

Fredagen den 11 mars

Kl. 09:00 - 16:18

1 § Aktuell debatt: Arbetsmarknadspolitiken

Anf. 1 YLVA JOHANSSON (S):

Fru talman! Tillväxten av nya jobb är mycket stark på den svenska arbetsmarknaden just nu. Det skapas tiotusentals nya jobb. Man kan säga att det går bra med jobbtillväxten. Det kan man däremot inte säga om arbetsmarknadspolitiken, för trots den mycket starka uppgången har vi en långtidsarbetslöshet som biter sig fast. 

Antalet långtidsarbetslösa i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin ökar med 90 000 personer. Antalet personer i fas 3 ökar dramatiskt. Långtidsarbetslösheten är fortfarande högst i Europa. Vi har långt kvar till den sysselsättningsgrad som gällde i Sverige innan den borgerliga regeringen tog över 2006. 

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.