Jobbcoachernas resultat

Interpellation 2010/11:239 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 28 februari

Interpellation

2010/11:239 Jobbcoachernas resultat

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Vid mediernas granskning av jobbcoacherna, som Arbetsförmedlingen upphandlar, så framtonar en bild av slöseri med skattemedel. Hittilldags har 1,2 miljarder kronor betalats ut till jobbcoacher runt om i landet av de 3 miljarder kronor som regeringen avsatt för ändamålet.

Jobbcoacherna har vid tidigare tillfällen blivit hårt kritiserade för oseriös verksamhet och Arbetsförmedlingen för usel kontroll av dessa.

Arbetsmarknadsministern gav då besked om att hon skulle se till att bättre kontroll från Arbetsförmedlingens sida skulle införas.

Men vad har hänt? Inte ett dugg verkar det som! Nu rapporterar TV4 om jobbcoacher som använder sig av nyandlighet – new age-metoder – för att få de arbetslösa ut i reguljärt arbete! Samtidigt framkommer det att Arbetsförmedlingen betalar ut miljonbelopp till företag som inte ens har F-skattsedlar vilket får den följden att Arbetsförmedlingen måste stå för jobbcoachföretagens skatteinbetalningar!

Arbetsförmedlingen ger jobbcoacherna betalt för uppdraget att hjälpa arbetslösa att få jobb men de arbetslösa får lära sig nyandlighet. Jobbcoacherna slipper undan skatt, det fixar Arbetsförmedlingen! Så går det till i en del fall.

Frågan är hur många nya jobb som de arbetslösa får via jobbcoacherna. TV4 hävdar att det enbart och endast är 17 procent som får riktiga jobb.

Vi vet att när högkonjunkturen kommer så kommer fler ut i arbete. Jobbcoachernas insats imponerar inte, inte heller Arbetsförmedlingens kontroll. Allt bygger på regeringens politik.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Har arbetsmarknadsministern gjort några överväganden beträffande hur många nya jobb till arbetslösa som kan sägas bero på jobbcoachernas insatser?

Hur ska ministern säkerställa att oseriösa jobbcoacher inte fortsätter med sådan verksamhet som redovisas ovan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-28 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-11 Sista svarsdatum: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.