Handelsministerns deltagande i demonstration på Mynttorget

Interpellation 2010/11:238 av Ekeroth, Kent (SD)

av Ekeroth, Kent (SD)

den 28 februari

Interpellation

2010/11:238 Handelsministerns deltagande i demonstration på Mynttorget

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Den 16 december deltog handelsminister Ewa Björling i en demonstration på Mynttorget. På UD:s hemsida benämns denna demonstration som ”fredsdemonstration”. UD skrev också att ”manifestationen valde … även att trycka på motståndet mot terrorism och vikten av fredliga lösningar”.

Det låter idylliskt och positivt men jag kan inte annat än förvånas över den bild som Björling och UD ger. Det finns nämligen filmat videomaterial, att beskåda på Youtube, som med all tydlighet visar en helt annan bild av manifestationen. Där sägs från talarstolen bland annat följande:

”Islam tillhör politik och politik tillhör islam. Vi måste använda oss av det för att samhället ska fungera. Islam är en komplett religion. Den är inte till bara för att existera hemma eller i moskén, så kallad amerikansk islam.”

Vidare sades det: ”Se bara vad vår profet lyckades förändra ett helt folk som levde i den yttersta ignoransen till att bli ett aktat folk och skapa en islamisk stat, med makt och stort inflytande. Tyvärr så ser det inte ut såhär idag.”

Alltså, demonstrationen förespråkar en islamisk stat och beklagar att det inte ser ut så i dag.

Eftersom statsrådet Ewa Björling deltog i denna demonstration, och därmed bör ha hört ropen på den islamska staten i Sverige, vill jag ställa följande frågor:

Vilka överväganden låg till grund för statsrådets deltagande i demonstrationen?

Har statsrådet verkat för eller avser statsrådet att verka för att UD i sin rapportering av denna händelse tar avstånd från de åsikter som demonstrationen stod för?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-28 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-11 Sista svarsdatum: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)