Utförsäkring av sjukskrivna

Interpellation 2010/11:237 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 25 februari

Interpellation

2010/11:237 Utförsäkring av sjukskrivna

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Trots löften under valrörelsen 2010 från statsminister Reinfeldt och flera borgerliga partiföreträdare om att ”rätta till brister i sjukförsäkringen” har man fortfarande inte lagt något konkret förslag till riksdagen. I riksdagens socialförsäkringsutskott har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tagit upp frågan om ett utskottsinitiativ i syfte att förändra dagens sjukförsäkring, dess värre valde de borgerliga partierna att rösta nej till ett sådant initiativ. Dagligen rapporteras det om sjuka som utförsäkras, om hur personer tvingas leva på existensminimum. Utförsäkringen beror på en dogmatisk tidsgräns och har inget med hälsotillståndet hos personen att göra.

Statsminister Reinfeldt har sagt att han ”är ödmjuk inför problemet att många utförsäkras trots att de är svårt sjuka”. Det duger inte att vara ödmjuk inför ett problem om man inte är villig att göra något åt det.

Min fråga till statsrådet Kristersson är följande:

Avser statsrådet att vidta några skyndsamma åtgärder för att fler sjuka personer inte ska bli utförsäkrade?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-25 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-11 Sista svarsdatum: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.