Resultatet av jobbcoachning

Interpellation 2010/11:236 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 25 februari

Interpellation

2010/11:236 Resultatet av jobbcoachning

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Enligt Arbetsförmedlingens granskning visar det sig att jobbcoachning är en väldigt dyr åtgärd med en marginell effekt för de arbetssökande, ytterst få får arbete med hjälp av en jobbcoach. Förutom Arbetsförmedlingens granskning så visar också TV4:s granskning att de privata jobbcoacherna har fått ett sämre resultat än vad Arbetsförmedlingens egna jobbcoacher fick.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder med anledning av att resultatet av jobbcoachningen visar på marginell effekt för arbetssökande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-25 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-11 Sista svarsdatum: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)